Komora soudních znalců České republiky

Komora soudních znalců České republiky sdružuje soudní znalce jmenované na základě zákona o znalcích a tlumočnících. Členem Komory soudních znalců České republiky se může stát každý znalec jmenovaný krajským soudem nebo Ministerstvem spravedlnosti ČR.

Základní informace
Doporučené firmy v oborech